ASP.NET’de Yaptığımız Projeyi Yayımlamak

ASP. NET’de yaptığımız projeyi yayınlamak için yapacağımız adımlar şunlardır: Öncelikle projemizi oluşturuyoruz. (.NET Core veya MVC farketmez.) Publish yaparak dosyalarımızın dllleri ile okunmasını sağlamalıyız. Projemize sağ tıklayıp Publish seçilir. Daha sonra Folder seçilir ve lokasyon olarak çıkarmasını istediğiniz yer seçilir. Configuration olarak Release ve Delete existing files tiklenir. (Önceki dosyaları silip yenilerini çıkarmak için.) Publishe basılarak işlem tamamlanır. Çıkardığımız yerdeki dosyaları FileZilla yardımıyla Ftp üzerinden sitemizin bulunduğu yere kopyalıyoruz. Her değişikliğinizden sonra publish butonuna basarak klasörün içindekileri FileZilla ile kopyalanacaktır.

Projemizde hataları görmemek için Web.Config içerisine aşağıdakini ekleyelim.
<system.web>
    <customErrors mode="Off"></customErrors>
</system.web>

Kaynaklar:

Sertac Yarbas: https://www.youtube.com/watch?v=W5RdnhmMBZ8