Angular’da Yaptığımız Projeyi Yayımlamak

ng build --prod --base-href "http://www.yoursite.com" :  Deploy edilecek sitenin bilgileri verilir.

Aynı dizin içerisindeki dist klasörünün içindekileri FileZilla kullanarak Ftp üzerinden sitemizin bulunduğu dizinin içine kopyaladığımızda oluşturduğumuz Angular projesi yayına alınmış olacaktır.

Kaynaklar:

Code Diggers : https://www.youtube.com/watch?v=XznW